Stappenplan

Kent u van alle producten de wettelijke mogelijkheden en beperkingen? Wij als specialist natuurlijk wel. En daar kunt u van profiteren. Met uitzicht op een mogelijk hoger dan verwacht (aanvullend) pensioen! Dus aarzel niet om van onze diensten gebruik te maken. Via een speciaal ontwikkelt, helder stappenplan leiden we u naar het beste rendement.

Hoe werkt het stappenplan?

Om voor u een maximaal financieel resultaat te kunnen bereiken, moeten we vijf noodzakelijke stappen doorlopen. In het geval van expiraties zijn deze vijf stappen samengevoegd tot vier.
Na deze stappen geven we u een overzicht van de kosten. Zodat er ook op dit punt geen onduidelijkheid bestaat en u exact weet waar u aan toe bent.

1 Inventarisatie

 • Voorbereiding
 • Inventarisatie

Voor een inventarisatie van uw pensioen- en/of lijfrentepolissen, vragen wij u een inventarisatieformulier in te vullen. Hierop vermeldt u al uw polissen, ook die niet bij ons zijn afgesloten zodat wij een totaalbeeld krijgen. Ook kunt u op het formulier aangeven welke vorm van uitkering u zelf in gedachten heeft. Bijvoorbeeld een tijdelijke of een levenslange lijfrente uitkering. Misschien wilt u het uitbetalen van uw polis nog wel enkele jaren uitstellen? Kortom, wat zijn uw eigen ideeën?

2 Analyse

 • Poliswaarde en wettelijk regime (per polis afzonderlijk)
 • Indicatie van de hoogte van uitkeringen
 • Schriftelijke toelichting van de wettelijke mogelijkheden en beperkingen
 • Lijfrente (-verzekering of bancaire lijfrente)
 • Pensioen (keuzemoment conform de Pensioenwet)

Op basis van uw inventarisatie maken wij een analyse van al uw polissen die binnenkort eindigen. Ook vragen wij bij de verzekeraar(s) per polis het te verwachten eindkapitaal op.
Samen met de polisanalyse ontvangt u van ons een overzicht van de belangrijkste wettelijke voorwaarden over de mogelijke besteding van het geld. Denk aan wettelijke mogelijkheden en beperkingen bij 'oud regime' of 'nieuw regime' lijfrentekapitaal, of de nieuwe keuzemogelijkheden bij vrijkomend pensioenkapitaal. Maar ook over (de wettelijke beperkingen van) de toenemende populariteit van een bancaire lijfrente, het zogenaamde banksparen.
Daarnaast krijgt u van ons ook een indicatie van de hoogte van mogelijke pensioen- en/ of lijfrente uitkeringen die bij diverse aanbieders bereikt kunnen worden, zodat u al een goed idee heeft waar u aan toe bent.

3 Advies en maatwerkofferte(s)

 • Klantprofiel
 • Adviesgesprek
 • Maatwerkofferte(s)
 • Overzicht van de hoogte van uitkeringen bij concurrerende verzekeraars en banken(‘shoppen’)

Indien gewenst nemen wij contact met u op om een adviesgesprek in te plannen. Bent u al volledig op de hoogte en weet u precies wat u wilt? Dan kan het zijn dat een adviesgesprek niet nodig is, in dat geval is er sprake van advies op maat. U ontvangt van ons een digitaal klantprofiel met algemene en financiele vragen, die nodig zijn voor een advies op maat.
Nadat al uw wensen bij ons bekend zijn, sturen wij u per e-mail een begroting toe van de kosten voor advies, offerte(s) en administratieve werkzaamheden en controle. Na uw akkoord gaan wij voor u aan de slag.
Tijdens het adviesgesprek bespreken we alle relevante juridische en fiscale haken en ogen met u, om te komen tot een voor u passend en profijtelijk advies. We maken afspraken over de inhoud van de door u gewenste maatwerkofferte(s) en vertalen het advies naar de hoogte van de te bereiken pensioen- en/of lijfrente uitkering.
Als nog geen geldige offerte kan worden afgegeven omdat de expiratiedatum nog te ver weg ligt in de tijd, kunnen wij alvast een indicatieve offerte voor u maken. Hiermee kunt u ook controleren of de gekozen uitgangspunten exact aansluiten op uw wensen. Eventuele aanpassingen kunnen we dan nog tijdig meenemen in de definitieve en, gelet op onder meer de actuele rentestand dat moment, geldige offerte. Deze krijgt u van ons enkele weken voor de aankoopdatum van uw pensioen- en/of lijfrente uitkering. En u ontvangt daarbij een helder overzicht van vergelijkende uitkomsten bij andere, met ons samenwerkende verzekeraars en banken. Zodat u zich kunt overtuigen dat wij de maximale uitkering uit het gespaarde kapitaal binnen onze mogelijkheden voor u bereiken. Dit 'shoppen' kan u veel geld schelen en wij doen het graag voor u.

4 Afronden, controle en administratieve werkzaamheden

 • Afrondend gesprek (optioneel)
 • Controleren op volledigheid en het insturen van uw dossier naar de betrokken verzekeraar(s) en/of bank(en) om in behandeling te laten nemen
 • Begeleiding van tijdige interne behandeling bij verzekeraar(s) en/of bank(en) vanwege de beperkte geldigheidsduur van offertes, inclusief transfer van kapitalen naar de door u gese-lecteerde verzekeraar of bank voor de uitkeringen
 • Periodiek voortgangsbericht en finale controle ter afronding

Samen met de geldige offerte ontvangt u alle formulieren die nodig zijn voor de administratieve afwikkeling bij de verzekeraar(s) en/of bank(en). U krijgt tevens een handige checklist, zodat u eenvoudig kunt controleren of alles compleet is voordat u het naar ons instuurt. Ook kunt u kiezen voor een afrondend gesprek, waarbij wij uw resterende vragen kunnen beantwoorden en u kunnen helpen bij het correct invullen van de diverse formulieren. Zijn alle documenten in ons bezit en is uw dossier compleet en door ons gecontroleerd voor afwikkeling, dan informeren en begeleiden wij uw aanvraag bij de verzekeraar(s) en/of bank(en). Want de verzekeraar van uw pensioen- of lijfrentepolis(sen) moet natuurlijk weten welke verzekeraar of bank uw uitkeringen straks gaat verzorgen zodat het geld op tijd kan worden overgeboekt.
Ook moet uw aanvraagformulier voor de gewenste uitkeringen op tijd verwerkt zijn want anders ontvangt u de eerste betalingen te laat of, nog erger, is de geldigheidstermijn van uw offerte verlopen met mogelijke verlaging van uitkeringen tot gevolg.
Door de jarenlange ervaring van De verzekeringsadviseur Beijer en onze zorgvuldige begeleiding, weet u zeker dat wij er alles aan doen om het door u gewenste (aanvullend) pensioen te realiseren.

Top