Natuurlijk doen wij er alles aan u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag en proberen wij samen met u tot een oplossing te komen.
Bent u het echter niet eens met de wijze waarop uw klacht door ons wordt afgehandeld, dan kunt u zich binnen drie maanden nadat wij u een voorstel gedaan hebben om uw klacht af te wikkelen, wenden tot:

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 070-3338999
www.kifid.nl

Top