Een autoverzekering is een verzamelnaam voor een veelheid van verzekeringen die tot doel hebben een schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren.

Een Wam (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) regelt de vergoeding van schade die met uw auto aan anderen is toegebracht. Deze verzekering is in Nederland verplicht.

Een cascoverzekering regelt de vergoeding van schade aan uw eigen auto.

Welke schaden precies worden vergoed staat in de polis en hangt vooral af van het soort cascoverzekering.

Top