De inboedelverzekering verzekert alles wat zich in een bepaalde ruimte (vaak een huis) bevindt. Hiermee dekt een inboedelverzekering alles wat niet bij het huis hoort: roerende zaken.

Mochten de verzekerde objecten toch schade ondervinden dan keert de inboedelverzekering een deel van de waarde, of de nieuwwaarde van de beschadigde goederen uit.

Hoeveel de inboedelverzekering uitkeert wisselt; dit is afhankelijk van de polis.

Top