De Verzekeringsadviseur Beijer is als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Finan¬ciële Markten (AFM), bij de vestigingspagina kunt u zien onder welk nummer zij zijn ingeschreven.
De adviseurs en medewerkers voldoen aan de eisen die aan hun gesteld worden door de overheid vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).
Voor u een waarborg van onze kwaliteit.

Top